مشتری گرامی لطفا اطلاعات درخواستی را بطور دقیق وارد نمایید.

در صورت وارد کردن اطلاعات اشتباه تمامی مسئولیت قطع شدن تلفن همراه بر عهده شما می باشد.


اتصالات همراه وارد کننده برندهای مختلف تلفن همراه با دفتر خدمات مستقل در سراسر کشور.


همراه شما هستیم.

05138068

05138464000

09338464000